Đề thi tham khảo các kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Các bạn vui lòng tải về máy để xem, nếu không xem được vui lòng download chương trình Adobe Reader.

 

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010 - 2011 tại Hà Nội

Dung lượng: 77.1 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2011 - 2012 tại TPHCM

Dung lượng: 80.23 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2011 - 2012 tại Đà nẵng

Dung lượng: 428.57 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010 - 2011 tại TPHCM

Dung lượng: 83.55 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010 - 2011 tại Đà Nẵng

Thi ngày 21 tháng 06 năm 2010 tại Đà Nẵng

Dung lượng: 228.73 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010 - 2011 tại Hà Nội

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Dung lượng: 240.2 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2009 - 2010 tại Đà Nẵng

Thi ngày 24 tháng 06 năm 2009 tại Đà Nẵng

Dung lượng: 175.03 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2009 - 2010 tại TPHCM

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Dung lượng: 246.67 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2009 - 2010 tại Hà Nội

Thi ngày 24 tháng 06 năm 2009 tại Hà Nội

Dung lượng: 147.2 KB

Môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2009 - 2010 tại Huế

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

Dung lượng: 242.54 KB

 

 

Bình luận